Hírcsatornák:
 | | 

XV. VÁROSI SPORTBÁL 2015.

 

Bizonyára, Abony legnagyobb társasági rendezvényéről sok cikk, publikáció és képgaléria készül, azonban oldalunkon, elsősorban szakmai szempontból szeretnénk bemutatni a rendezvényt és annak előkészületeit.

A 23/2011. (III.8.) Korm. számú rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100023.KOR értelmében, a zárt térben rendezett zenés-táncos összejövetelek előzetes jegyzői engedélyeztetés alá tartoznak. A kérelem benyújtása a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell, hogy megtörténjen, hiszen a szakhatóságok eljárására és véleményének benyújtására 20 nap áll rendelkezésre. A fenti határidőre is tekintettel, a szervező (Abonyi Kézilabda Klub) megbízásából elkészítettük a rendezvény biztonsági tervét, majd a rendezvénytartási kérelemmel együtt 2015. január 19-én eljuttattuk azt a városi önkormányzat jegyzőjéhez. Ezzel párhuzamosan értesítettük természetesen a rendezvényről a katasztrófavédelmi igazgatóság kirendeltségét, az építésügyi hivatalt, a népegészségügyi intézetet és a rendőrséget is, majd leróttuk az eljárási illetékeket.

 

A 2015. január 27-én tartott helyszíni bejárás alkalmával az illetékes szakhatóságok megfelelőnek értékelték a rendezvényre való felkészülést és a rendezvény befogadására szolgáló városi sportcsarnok http://www.abony.hu/page.php?74   épületének műszaki állapotát.

 

A szakhatóságok pozitív állásfoglalása alapján 2015. február 9-én a jegyző határozattal engedélyezte a XV. Város Sportbál megtartását, az ott rögzített feltételekkel. Lényegében, ezután kezdődhetett "teljes gőzzel" a minden részletre kiterjedő szervezés, hisz a rendezvény csak az említett előzetes engedély birtokában tartható meg.

A korábban említett biztonsági terv alapján, kijelölésre került az a 10 fő biztonsági személyzet, mely együttműködve a rendezvény szervezőivel, illetve annak hostess-csapatával, lebonyolítani és biztosítani hivatott a több száz vendég beléptetését (fogadását) és zavartalan szórakozását. Legyártottuk a sportcsarnok általános működtetése során nem szükséges, de a rendezvényhez előírás szerint kötelező tájékoztató feliratokat, vendégtájékoztatókat. Közben persze zajlottak a technikai tárgyú előkészületek, a teremdíszítéssel, a vacsoramenű összeállításával, megrendelésével, valamint a kiemelkedő teljesítményű sportolók díjazási ceremóniájának az összeállításával. A technikai és a biztonsági előkészületek több ponton is találkoztak, hiszen a beléptetési metódus, a ruhatár helyszínének kijelölése, a hangosítás, a színpad pontos helyének kijelölése, az asztalok székek elhelyezése a biztonsági tervben előzetesen rögzítettek szerint kellett, hogy történjék.

 A rendezvény napja 2015. február 21-én elérkezett. A délelőtti órákban már részt vettünk a sportcsarnok berendezésénél, ellenőrizve a biztonsági távolságok meglétét, a handosító berendezések üzemképességét, valamint kihelyeztük a szükséges tájékoztató feliratokat. A színpad tűzvédelmét, további tűzoltókészülékekkel erősítettük meg. Az épület előtti parkolóban fizikai területhatárolással jelöltük ki az esetleges mentés esetén szükséges parkolóhelyeket. 

 

A biztonsági és a rendezői személyzet részére 17.45 órakor baleset-, tűz-, és munkavédelmi oktatást tartottunk, majd részletes feladatmeghatározás során ismertettük a feladatokat. A biztonsági személyzet az előzetes időterv szerint foglalta el felállítási helyeit a beléptető kapunál, a vészkijáratoknál, a színpadnál , valamint a tánctér két oldalán. A szervező személyzet szintén megkezdte a munkáját a beléptetésnél és a színpadnál.

Az első látogatók 18.00 órakor toporogva várták a bejárat előtt a beléptetést. Gyakorlatilag 19.00 óráig folyamatosan érkeztek a vendégek, melyek belépési jogosultságát ellenőrizve, segítettük a karszalagok felragasztását, valamint kontrolláltuk,hogy az előzetes vendégtájékoztatóban felsorolt eszközök ne kerülhessenek be a rendezvény területére. A beléptetés ideje alatt a biztonsági személyzetnek egyetlen alkalommal sem kellett intézkedni, meg nem engedett eszközök behozatali kísérlete nyomán.

A rendezvény terv szerint megkezdődött. Különös figyelmet kellett fordítanunk a rendezvény ideje alatt a dohányzás céljából rendszeresen ki- és belépő személyek jogosultságának ellenőrzésére, valamint a bejárattól 5 m. távolságon kívül kijelölt dohányzóhely rendeltetésszerű használatára. Ciklikus ellenőrzése során biztosítottuk,hogy a védőtávolságon belül ne dohányozzanak a résztvevők és a parkoló rendje is megtartott legyen. A biztonsági tervben rögzített környezetvédelmi előírások betartatását ugyancsak rendszeresen ellenőriztük, így környezetszennyező szemetelést nem tapasztaltunk. Ennek elősegítésére, gyakorlatilag semmilyen edényzet kivitele nem volt engedélyezett az épületből, melynek szétdobálásából gyakorta komoly környezetterhelés alakul ki. A belső és külső hulladékgyűjtő edényzetek rendszeres ellenőrzésére és ürítésére folyamatosan intézkedtünk.

A díjátadó ünnepség és a bál időtartama alatt folyamatosan felügyeltük a belső rend aktuális állapotát, különös tekintettel és figyelemmel a szemmel láthatóan ittas személyek környezetében esetlegesen kialakuló konfliktushelyzetek megelőzésére. A biztonsági személyzet feszes szolgálatellátásának is köszönhetően a rendezvény ideje alatt a sportcsarnok épületében rendbontásra nem került sor, azonban 1 fő garázdaságra irányuló magatartását megszakítottuk és vele szemben - fizikai kényszer alkalmazásának mellőzésével - a további rendzavarások megelőzése érdekében biztonsági kiléptetést alkalmaztunk. A rendezvényről távozó utolsó vendégig biztosítottuk a sportcsarnok belső rendjét, melyet követően végzett helyszínellenőrzés során a sportcsarnokban maradt illetéktelen személyt nem találtunk, rongálásra utaló nyomokat nem fedeztünk fel. A végellenőrzés során fellelt talált tárgyakat az intézmény folyamatosan üzemelő portahelyiségében, az épületfelügyelőnél helyeztük el, melyeket 24 órán belül a jogosultak át is vettek.

A rendezvény, a szervezőkkel végzett közös értékelés alapján terv szerint és az előírásoknak megfelelően zajlott le. A rendezvénybiztosítás végrehajtását a megrendelőnk kiválóra értékelte. 

TYB