Hírcsatornák:
 | | 

Rendezvénybiztosítás

Rendezvénybiztosítás tőlünk

 

Vállalkozásunk a rendezvénybiztosítások terén, a tervezés, az előkészítés és a lebonyolítás komplex végrehajtását is vállalja. A kisebb magánredezvényektől a több ezer fős rendezvényekig tudjuk biztosítani, hogy Önnek csak a vendégek, a közönség kiszolgálására, vagy a programokra kelljen koncentrálni. A rendezvénybiztosítások terén nagy tapasztalattal rendelkező személyzetünk, minden helyszínen és helyzetben képes és alkalmas a belső rend fenntartására, a házirend megvalósítására.

 

Kerti party, falunap, gyermeknap, fesztivál, koncert, vagy sportversenyek biztosításáról is legyen szó, gondos tervezéssel előkészítjük, széleskörű együttműködés mellett megteremtjük a személyi és technikai feltételeket a személy- és vagyonbiztonság megvalósítására. Az utolsó vendég, néző, vagy látogató távozásáig biztosítjuk a helyszínt a megrendelő elképzeléseinek megfelelően.

Az elmúlt évek tragikus kimenetelű tömegrendezvényeiből okulva, részletes szabályok váltak a rendezvénybiztosítások kötelező elemeivé.  A 23/2011. (III. 8.) Korm. számú rendelet részletesen meghatározza a zenés-táncos rendezvények tervezésének, előszítésének és biztonságos lebonyolításának feltételeit, rendjét. A zárt térben 300 főnél, valamint a szabadtéren 1000 főnél nagyobb létszámú tömegrendezvények biztosítása kiemelt figyelmet és szakértelmet igényel. Nagy felelősséget ró a szervezőre és a biztonsági feladatokat ellátó vállakozás részére is. 

 

A rendezvénybiztosítási tevékenység fázisai 

- A rendezvény programjának, helyszínének és meghatározó alapadatainak megismerése, a rendezvénybiztosítás előzetes elgondolása.

- Szükség esetén biztonsági terv, de minden esetben legalább biztosítási terv elkészítése, valamint a szakhatósági engedélyeztetési eljárás kezdeményezése.  

- A rendezvénybiztosításban és a rendezésben résztvevők szakszerű eligazítása.

- A rendezvényre való belépés jogosultságának ellenőrzése, beléptetési feladatok elvégzése, továbbá a rendezvényre belépők tájékoztatása, információnyújtás, gyfélirányítói tevékenység

- A nem kívánatos személyek, eszközök, tárgyak bejutásának kiszűrése, megakadályozása

- A rendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságának felügyelete.

- A rendezvény területén elhelyezett, a rendezvényhez kapcsolódó vagyontárgyak, eszközök őrzése. 

- A rendezvény ideje alatt a rendbontások kezdeti szakaszban történő lokalizálása és a cselekmények megszakítása, a rendbontók szakszerű kiemelése és eltávolítása.

- Széleskörű együttműködés a rendőrséggel, polgárőrséggel és az engedélyeztetési eljárásban közreműködő más hatóságokkal, esetleg más vagyonvédelmi         társszervezetekkel, vállalkozásokkal.

Természetszerűen a fentieken túl, a megrendelő által meghatározott és különösen a rendezvény zavartalan lebonyolításához szükséges külön feladatokat is ellátunk a rendezvénybiztosítási szolgáltatás keretében.

 

 Diszkréten, kulturáltan, szakszerűen

A rendezvények biztosításának alapvető célja az események zavartalan lebonyolítása, ezen belül a legfontosabb feladat a  résztvevők testi épségének és vagyonának megóvása. A feladatok ellátása során természetes visszatérő igény megbízóink részéről, a diszkrét, de érezhető jelenlét. Megrendelőnk igényétől függően kihívóbb, vagy visszafogottabb (alkalomhoz illő) szolgálati öltözet viselésével tudjuk demostrálni biztonsági őreink jelenlétét a védett területen.    

 Szintén nagyon fontos, hogy az adott rendezvényen a szervezők által elhelyezett, esetleg kiállított vagy üzemeltetett eszközök és vagyontárgyak folyamatos felügyelet alatt legyenek. 

Az élőerős jelenlétet biztosító létszámot gyakorlati tapasztalataink és a hatósági elvárások szerint zárt térben zajló rendezvények esetén 50 fő látogató / 1 biztonsági őr, vagy rendező, szabadtéri rendezvények esetén 200 fő látogqató / 1 biztonsági őr, vagy rendező arányok alapján javasoljuk a megbízóinknak. A 10 fő biztonsági személyzetet elérő létszám esetén felsőfokú végzettséggel rendelkező biztosításparancsnokot vezénylünk a helyszínre. 

Igény esetén idegen nyelven beszélő kollégákat alkalmazunk a feladatok ellátására.

A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló kormányredeletben meghatározott és a rendezvényeken kötelező közreműködőként megjelölt felelős, szakképesítéssel rendelkező kulturális rendezvényszervezőt, igény szerint tudunk biztosítani a rendezvény teljes időtartamára!  

 

Kérje ajánlatunkat amennyiben magán-, kulturális, tematikus, vagy sportrendezvény, kiállítás, promóció, esetleg céges rendezvény biztosítását szeretné megvalósíttatni professzionális módon, tapasztalt, felkészült személyzettel!