Hírcsatornák:
 | | 

Magánnyomozás

 

MAGÁNNYOMOZÁS TŐLÜNK

 

 

 

A magánnyomozó megbízási szerződés keretében, szolgáltatásként, szakmai munkájával közreműködik megbízója jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, így adatokat gyűjt, ellenőriz, eseményeket derít fel és dokumentál, vagyis hiteles információkat biztosít megbízója, vagy annak jogi képviselője számára, akik a megszerzett adatokkal, azok elemzésével, a következtetések figyelembevételével tudnak megalapozott döntéseket hozni üzleti vagy a magánéleti területet érintő kérdésekben egyaránt.

 

 

Nagyon fontos az együttműködés, az esetlegesen párhuzamosan hatósági eljárást folytató hatóságokkal, valamint az önkormányzati, állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

 

Vállakozásunk magánnyomozói állománya, több évtizedes rendészeti, nyomozati tapasztalattal rendelkező korábban hivatásos állományú rendőrökből áll. A hatékony adatgyűjtési, információgyűjtési módszerek birtokában és a rendelkezésre álló technikai dokumentáló eszközök segítségével pótolhatatlan támogatást tudunk biztosítani ügyfeleink érdekeinek érvényesítése végett.

  

Magánszemélyek részére az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre:

 

- Vagyonkutatás, vagyontárgyak ellenőrzése.

- Adósságkezelés, jog szerint.

- Környezettanulmány, életmódvizsgálat.

- Eltűnt személyek felkutatása.

- Társkapcsolati hűtlenséggel kapcsolatos ellenőrzések.

- Titkos megfigyelés, követés.

- Polgári peres ügyekben, bizonyítékok beszerzése. 

- Egyéb, megbeszélés alapján meghatározott feladatok végrehajtása. 

 

Vállalkozások, pénzintézetek, társadalmi szervezetek részére ajánljuk az alábbi szolgáltatásainkat:

 

- Jogszerű adósságkezelés, követelés érvényesítés.
- Társadalombiztosítási visszaélések felderítése.
- Cégen belüli összeférhetetlenségi szabályok diszkrét ellenőrzése. 
Gazdasági társaságok, vállalkozások, bankok, biztosítók, egyéb szervezetek tisztviselőinek, alkalmazottainak felvétel előtti, preventív jellegű ellenőrzése. (környezettanulmány)
- Vagyonkutatás, vagyonfelmérés.
Biztosítótársaságok részére a károk keletkezésének vizsgálata, azok bejelentési körülményeinek ellenőrzése, a felmerülő biztosítási csalás tényének megállapítása, bizonyítása.
Személyek, események, helyszínek megfigyelése, mozgások. tevékenységek, kapcsolatok (napi, heti vagy igény szerinti) feltérképezése, a tények különböző technikai eszközökkel történő rögzítése.
- Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése.
 

 

 

Az érdekérvényesítéshez szükség szerint konkrét ügyvédi támogatást javaslunk!