Hírcsatornák:
 | | 

Tavaszi baleset a Kossuth téren, tanulságokkal...

Tavaszi baleset a Kossuth téren, tanulságokkal...

Nyilván Abony és az abonyi emberek sem kivételek, a sokszor banálisnak tűnő balesetek alól. Közlekedési rendőrként, néhány évtizeddel ezelőtt, naponta futottam bele olyan - szerencsére többnyire csak anyagi káros - balesetekbe, melyek során a legmeghatározóbb tényezők, az időjárási frontok voltak, pontosabban, az azok következtében sokaknál kialakuló közérzetváltozás, figyelmetlenség. Talán, sohasem jöttek volna létre, ha valamilyen külső tényező nem befolyásolta volna a résztvevők valamelyikének (néha mindegyikének)  közérzetét. A tavasz és az ősz kifejezetten olyan évszakok, melyek ideje alatt az időjárás is gyorsan változik.  

Gyors lehűlés és felmelegedés, szélsőséges nappali és éjszakai hőmérséklet ingadozás, melyeket megelőzően láthatatlanul, de érezhetően változik a légnyomás, a frontok jönnek mennek... Még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli, "gazdájának" aktuális pszichikai állapotát időlegesen kedvezőtlenül befolyásolhatja, ez a természetes környezeti terhelés. Az idősebbek, súlyos baleseteken korábban átesettek, valamint az akut betegségben szenvedők kész kínként élik meg az évszakváltásokat. De, az élet nem állhat meg, mondják és kénytelenek tenni a dolgukat a munkahelyükön, valamint oda és onnan hazaközlekedni... 

 Talán, a mai szerencsésnek ítélhető balesetben is a frontok játszották a főszerepet, hiszen a tehergépkocsit vezető hősünk, szinte biztos, hogy a figyelmetlensége miatt tarolta le megfordulás - tolatás - közben az út szélén parkoló személygépkocsit. A Kálvin úti kereszteződés egyébként egy örök dilemma marad számomra, hisz' a Nagykőrösi út felől zsákutcává váló "macskaköves" úton - ha teli a parkoló - semmiképp sem lehet megfordulni, szabálysértés elkövetése nélkül. 

 

Két lehetőség adott: 1.) behajtani a templom felé és ott megfordulni, vagy behajtani a Kálvin útra és "Y" fordulót végrehajtva, vissza kihajtani a Nagykőrösi u. irányába. Mindkét manőver szabálysértést valósít meg. Persze, szándékosan kihagytam a járdára felhajtás lehetőségét... Talán, ha "egyirányúsítva" lenne a Templom felől a parkoló, meg sem fordulna senki fejében, hogy a Nagykőrösi út felől hajtson be, a kerékpárosok számára általában is nehezen értelmezhető kereszteződésbe...

Visszatérve az eseményre, tehát az okozó jármű terjedelme, a "pilóta" figyelmetlensége, valamint az egyébként is nehezen kezelhető közlekedési szituáció, közlekedési balesetet eredményezett. A parkoló járműben nem ült senki, viszont a tulajdonos végig nézte járműve "amortizációját"... Finoman szólva, nem volt őszinte a mosolya, amikor gépkocsiját a járdaszegélynek préselte a tehergépkocsi, azonnali defektet és felnideformációt okozva.

 

Az eredményt látva a részesek segítségére siettem és igyekeztem felvilágosítani őket a lehetséges és szükséges teendőkről. Anyagi káros balesetek esetében a részesek számára nyitva áll az út a helyszíni megegyezésre, mellyel sok-sok hivatali procedúra, végső soron egy bírósági eljárás kerülhető el. Személyi sérüléses balesetek esetében ez a lehetőség nem áll fenn, rendőri intézkedés nélkül a részesek nem hagyhatják el a helyszínt, a biztosító a rendőrség ügydöntő határozata nélkül egyik félnek sem fog fizetni! A helyszíni megállapodás fontos eleme az ún. európai baleseti kárbejelentő nyomtatvány kitöltése és aláírása mindkét fél részéről. A rendőri szlegben "kék-sárga" nyomtatvány minden rovatát ki kell tölteni és pontos helyszínvázlatot kell készíteni. Nagyon fontos bizonyítási eszköz lehet a későbbiekben a helyszínről -pl.: telefonnal- készült minél több fényképfelvétel. A rongálódásokról külön-külön és valamilyen ismert méretű tárgy (pl.: gyufásdoboz) "összefényképezésével" is kell felvételeket készíteni. Nagyon fontos, hogy a helyszíni megállapodás eredményét tartalmaznia kell a bejelentőnek.

Tehát, a megállapított okozónak írásban kell nyilatkoznia a felelősség kérdésében. Valahogy így: " A baleset bekövetkezéséért a felelősségem elismerem!" A másik fél nyilvánvaló nyilatkozata: "A baleset bekövetkezéséért a felelősségem nem ismerem el!" Ezek a nyilatkozatok a megjegyzés rovatba kell, hogy kerüljenek, amelyeket a részesek az ott megjelölt helyen aláírásukkal hitelesítenek.

Célszerű tanúk megjelölése is a nyomtatványon, akiket az aktuális biztosító társaság is nyilatkoztatni tud. Tudniillik, általános gyakorlat, hogy a helyszíni és írásban rögzített nyilatkozatok ellenére a biztosító társaságok írásbeli megkereséssel élnek az érintett felek felé, a helyszíni nyilatkozatuk ismételt megerősítése céljából. A káreljárás során megkeresik a megjelölt tanúkat is. Ha mindenben egyezik a bejelentőn rögzített esemény, a káreljárás során beszerzett adatokkal, akkor fizet a biztosító -számla, vagy egyezség alapján - a vétlen fél részére. Az már egy más kérdés, hogy az avultsági fok és egyéb értékcsökkentő tényezők alapján mennyit... A vétkes fél felelősségbiztosítója fizet természetesen, azaz áll helyt az okozó helyett. Persze, mindez együtt jár általában a bonus-malus fokozat átminősítésével, kivéve, ha az okozó, a biztosítója részére megfizeti a vétlen felé kifizetett kárt.

Nos, sajnos a hivatalos ügyintézés minden esetben igen komoly adminisztratív terhet ró a felekre, ezért sokszor választják a részesek, a polgári jog által ismert módon, a kár közvetlen kiegyenlítését. Az ilyen megoldással, aki fizet az gyakorlatilag beismeri a felelősségét és a másik - vétlen fél - pedig tudomásul veszi, hogy az átvett összeggel a részére okozott kár megtérítésre került. Célszerű az ilyen típusú egyezség tanúk előtti írásba foglalása, a későbbi további kárigény, bizonyos körben jogszerű érvényesítésének elkerülésére. 

 

 

A mai baleset, talán kellő figyelmeztetés volt, minden közlekedő számára és remélhetőleg, a forgalom szabályozására illetékes szerveket is mielőbbi  intézkedésre készteti!

 

 

TYB